Leddsetninger med ordstilling som i helsetninger

NFI-VP - Leddsetninger som helsetninger

På et av skrivekursene våre fikk jeg nylig spørsmål fra en student om hvorfor jeg hadde endret ordstillingen i leddsetningen hennes til dette:

Vi vet at generelt sett er ikke det offentlige helsevesenet villig til å godkjenne dem.

Hun hadde skrevet «Vi vet at generelt sett det offentlige helsevesenet ikke er villig til å godkjenne dem» fordi hun trodde at ordstillingen måtte følge regelen sSAV: subjunksjonal – Subjekt – setningsAdverbial – Verbal – resten av setningen.

Hovedregelen sSAV gjelder de aller fleste leddsetninger, som for eksempel her:

Forskerne påstår at vi ikke vet noe om fremtiden.

(subjunksjonal: at, subjekt: vi, setningsadverbial: ikke, verbal: vet, resten av setningen: noe om fremtiden).

Men det finnes altså noen unntak. Og det viktigste unntaket er når subjunksjonalet etterfølges av et adverbial istedenfor et subjekt. Da får vi ordstilling som i en helsetning.

Se hva som skjer når vi setter adverbialet «derfor» inn etter subjunksjonalet i eksempelsetningen:

Forskerne påstår at derfor vet vi ikke noe om fremtiden.

Her kan vi fjerne «at» og få en normal helsetning: «Derfor vet vi ikke noe om fremtiden.» Samme ordstilling i leddsetningen som i helsetningen.

I setningen fra studenten står adverbialet «generelt sett» etter subjunksjonalet «at», og det betyr at ordstillingen i resten av leddsetningen blir lik en helsetning. Vi kunne ha fjernet «at» og fått en normal helsetning:

Generelt sett er ikke det offentlige helsevesenet villig til å godkjenne dem.

Men det er også mulig å omskrive leddsetningen slik at vi kan bruke den vanlige ordstillingen for leddsetninger (sSAV). Da må subjektet flyttes til plassen etter subjunksjonalet, og «generelt sett» må settes på setningsadverbialets plass sammen med «ikke»:

Vi vet at det offentlige helsevesenet generelt sett ikke er villig til å godkjenne dem.

(subjunksjonal: at, subjekt: det offentlige helsevesenet, setningsadverbial: generelt sett ikke, verbal: er, resten av setningen: villig til å godkjenne dem)

Jeg vil anbefale deg å bruke ordstillingen sSAV når du skriver leddsetninger, for ellers er det lett å bli forvirret av ordstillingen. Svært mange innvandrere setter setningsadverbialet «ikke» på feil plass i leddsetninger, og sSAV er en viktig huskeregel for å unngå nettopp det. :-)

Vi snakkes!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!