Terms and conditions

Har du meldt deg på GRATISKURSET?

Da trenger du IKKE å sende en e-post og spørre om kurset er gratis. Ja, gratiskurset er gratis! 

 

Din kontaktinformasjon

Informasjonen du gir oss (for eksempel ditt navn og e-postadresse) vil ALDRI bli delt med andre.

 

Vilkår for GRATISKURSET "Bli bedre i norsk på 7 dager"

Kurset er 100% gratis.

Du kan dele kurset med hvem du vil. Hvis du er norsklærer, har du tillatelse til å bruke kurset gratis i undervisningen.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller NORSK FOR INNVANDRERE. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere, skape avledede verk eller endre ethvert materiale som finnes i kurset.
 

Vilkår for kjøp av kurset "Bli supergod i norsk grammatikk":

PS. Disse vilkårene gjelder IKKE for GRATISKURSET (se over). Disse vilkårene gjelder for et annet, mye større kurs, og du blir ikke automatisk påmeldt.
 
30 dagers garanti
NORSK FOR INNVANDRERE tilbyr 30 dagers åpent kjøp fra kursets startdato. Vi betaler tilbake pengene dine innen 2 uker fra datoen din garanti blir benyttet. Tilbakeføring av penger skjer til samme konto som pengene ble betalt fra. Hvis du ønsker å benytte garantien, må du gi oss tilbakemelding senest 30 dager etter kursstart. Hvis du ikke gir beskjed innen fristen, vil garantien utløpe og penger ikke bli tilbakebetalt.
 
Betaling
Betaling skjer kun via bankkort eller kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
  
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller NORSK FOR INNVANDRERE. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes i kurset.
 
Betingelser for bruk av kursportalens innhold
Du kjøper tilgang til kursportalens innhold i kursperioden. 
 
NORSK FOR INNVANDREREs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av NORSK FOR INNVANDRERE. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt.
 
Du kan imidlertid laste ned filer for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
NORSK FOR INNVANDRERE tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kursportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en venn, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
  
Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), som betyr at alle bestillinger er kryptert, det vil si helt sikre. NORSK FOR INNVANDRERE garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.
 
Ansvarsbegrensning
Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset godtar du at du er ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelsen på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine resultater.
 
Avlysning og utsettelse
NORSK FOR INNVANDRERE forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor NORSK FOR INNVANDREREs kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra NORSK FOR INNVANDREs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse 
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at NORSK FOR INNVANDRERE kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
Er NORSK FOR INNVANDRERE forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er NORSK FOR INNVANDRERE fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der NORSK FOR INNVANDRERE refunderer den mangelfulle varens kjøpesum.
 

Vilkår for kjøp av Skype-samtaler og tilbakemelding på tekst

Hvem kan kjøpe Skype-samtaler?
Det er kun deltakere på kurset "Bli supergod i norsk grammatikk" som har anledning til å kjøpe Skype-samtaler (1-1 privattimer med lærer). 
 
Betaling
Betaling skjer på forhånd, og kun via bankkort eller kredittkort. 
 
Angrefrist
Du har 14 dagers angrerett på kjøp av Skype-samtaler. Angreretten gjelder fra kjøpsdato. Angreretten bortfaller når du begynner å bruke tjensesten -  Det vil si når det er mindre enn 16 timer igjen til din bookede samtale.
 
Vi betaler tilbake pengene dine innen 2 uker fra datoen din angrefrist blir benyttet.
 
Tidsbegrensning
Du må bruke samtalen din innen 4 måneder fra kjøpsdato.
 
Booking av Skype-samtale
Du booker din samtale selv ut ifra de tidene læreren har tilgjengelig i sin kalender. Du får bekreftelse på bookingen din.
 
Avlysning og utsettelse av booket Skype-samtale
Du kan avlyse eller utsette en samtale inntil 16 timer før avtalt tid uten å miste tiden din. Hvis du avlyser en samtale når det er mindre enn 16 timer før avtalt tid, mister du tiden du har betalt for. 
 
Vi forbeholder oss retten til å utsette Skype-samtaler som følge av årsaker som er utenfor NORSK FOR INNVANDREREs kontroll. 
 

Vilkår for kjøp av tilbakemelding på tekst 

Hvam kan kjøpe tilbakemelding på tekst?
Det er kun deltakere på kurset "Bli supergod i norsk grammatikk" som har anledning til å kjøpe tilbakemelding på tekst (en tekst korrigert og kommentert av lærer).
 
Betaling
Betaling skjer på forhånd, og kun via bankkort eller kredittkort. 
 
Angrefrist
Du har 14 dagers angrerett på kjøp av tilbakemelding på tekst. Angreretten gjelder fra kjøpsdato. Angreretten faller bort når du har begynt å bruke tjenesten - det vil si når du har sendt inn en tekst.
 
Vi betaler tilbake pengene dine innen 2 uker fra datoen din angrefrist blir benyttet.
 
Tidsbegrensning
Du må sende inn teksten din innen 4 måneder fra kjøpsdato.
 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontaktperson: Ingjerd Hovde
E-post: ingjerd.hovde@norskgrammatikk.no
Adresse: Sofienberggata 13D, 0551 Oslo
Org.nr:  916 905 777
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.