Isteden? Istedenfor? I stedet? I stedet for?

NFI-VA Istedenfor

Iblant er det noen studenter som lurer på hvordan vi bruker disse fire uttrykkene: isteden, istedenfor, i stedet og i stedet for.

Betyr de det samme?

Både ja og nei.

Alle disse ordene handler om at noe erstatter noe annet, men de brukes på forskjellig måte.

Forvirringen oppstår iblant på grunn av de ulike skrivemåtene, så la oss først snakke om dette skillet.

«I stedet» og «isteden» betyr det samme og kan brukes om hverandre.

Det samme gjelder «istedenfor og «i stedet for». Du kan velge fritt mellom disse to.

Men du kan ikke bruke «i stedet» eller «isteden» istedenfor «istedenfor» og «i stedet for». ;-)

«Isteden» og «istedenfor» er tradisjonelle skrivemåter. Du vet kanskje at «sted» er intetkjønn, «et sted – stedet», så det virker mer riktig med «i stedet» og «i stedet for». Men i veldig gammel norsk var «sted» hankjønn, og derfra kommer formen «steden», som kun kan brukes i dette faste uttrykket. (Det heter kun politiet var på stedet. Aldri politiet var på steden.)

Merk at «isteden» og «istedenfor» skrives i ett ord uten mellomrom, mens «i stedet» må ha mellomrom, og «i stedet for» må skrives i tre ord.

Hva er da forskjellen på uttrykkene «istedenfor / i stedet for» og «isteden / i stedet»?

For enkelthets skyld bruker jeg kun den tradisjonelle varianten i forklaringen, men dette gjelder også for den moderne skrivemåten.


Istedenfor / i stedet for

«Istedenfor» er en preposisjon og må alltid ha et preposisjonsobjekt, som regel et substantiv eller pronomen.

Jeg kjøper alltid pærer istedenfor epler.

Hun giftet seg med broren min istedenfor meg.

Preposisjoner kan også stå foran leddsetninger og infinitivsfraser, og «istedenfor» er ikke noe unntak.

Istedenfor at du klager på alt, kan du heller gjøre noe konstruktivt.

Legg deg tidlig istedenfor å sove hele dagen.

«Istedenfor» viser at én ting erstatter en annen ting, og den tingen som blir erstattet, er objekt for preposisjonen.


Isteden / i stedet

«Isteden» er et adverb, og adverb er ikke knyttet til noe objekt. Fortsatt viser «isteden» til noe annet, men ikke til et objekt, slik «istedenfor» gjør. Med adverbet «isteden» er objektet implisitt eller underforstått.

Se på disse setningene:

Bilen din kjører jo ikke, så ta min isteden.

Jeg skulle egentlig gå på jobb i dag, men isteden ble jeg hjemme.

Hver gang vi bruker «isteden», er det altså et implisitt objekt i setningen. Ser du hva det implisitte objektet er? Det står ikke der, men vi kan tenke oss det.

Bilen din kjører ikke, så du kan bruke min bil. Du kan bruke min bil istedenfor din bil.

Den første setningen kan derfor lyde:

Bilen din kjører jo ikke, så ta min bil istedenfor din bil.

(OBS: Noen bruker faktisk «istedenfor / i stedet for» som adverb, særlig muntlig: «Bilen din kjører jo ikke, så ta min istedenfor.» Dette regnes som uheldig språkbruk og bør unngås, i hvert fall når du skriver.)

Og hva med den andre setningen?

Jeg skulle egentlig gå på jobb i dag, men istedenfor å gå på jobb i dag ble jeg hjemme.

Men istedenfor å gjenta hele objektet kan vi ganske enkelt forkorte det til «isteden», for vi skjønner hva som menes.

Kanskje du vil teste det ut selv?

Se på denne setningen:

Jeg drikker bare brus med søtningsmidler, for sukker er usunt.

1) Kan du lage en setning med «istedenfor» som betyr det samme?
2) Kan du lage en setning med «isteden» som betyr det samme?

Lykke til!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!