Sist gang eller siste gang?

NFI-VP - Blog pic - sist gang eller siste

Sist gang jeg så henne, løp hun maraton.

Hun kom sist i mål.

Det var siste gang hun løp maraton.

Hva er forskjellen på «sist» og «siste» i disse tre setningene?

Vi har hatt noen studenter som har lurt på det, og derfor tenkte jeg å forklare det med en systematisk gjennomgang av «sist» og «siste». Disse ordene kan nemlig tilhøre forskjellige ordklasser.


SIST
kan være tidsadverb (som først). Det betyr «til slutt».

Hun kom sist i mål.

Her er «sist» forbundet med verbet «komme» og forteller oss når hun kom i mål. Alle andre kom før henne. «Sist» er det motsatte av «først».

Du leverte prøven sist av alle.

Jeg ble spurt sist om å danse.


SIST kan også fungere som subjunksjon (som hvis, fordi, at), av og til sammen med «gang». Det innleder da en leddsetning og betyr «forrige gang».

Sist gang jeg så henne, løp hun maraton.

Det betyr at jeg ikke har sett henne siden hun løp maraton.

Vi diskuterte boligprisene sist vi møttes.

Forrige gang vi møttes, diskuterte vi altså boligprisene.


SISTE er et determinativ (som denne, slik, min), knyttet til et substantiv. 

I likhet med mange andre determinativer kan «siste» bøyes, og den ubestemte formen «sist» brukes vanligvis foran substantiver i betydningen «forrige». Derfor forveksles ordet av og til med adverbet «sist».

Sist søndag var det dårlig vær.

Vi møttes på kafé sist tirsdag.

Hun gikk på byen sist helg.

Sist gang var konkurransen veldig hard.

SISTE (determinativ) har i tillegg en annen betydning, nemlig «den endelige», «den avsluttende».

Det var siste gang hun løp maraton.

«Siste gang» betyr altså ikke det samme som «sist gang» (forrige gang)! Her betyr «siste gang» at hun aldri mer kommer til å løpe maraton.

Vi bruker vanligvis formen «siste» foran både ubestemte og bestemte substantiver i betydningen «den endelige».

Jeg skal ta siste buss hjem. (Det går ikke flere busser den dagen.)

Han kjøpte det siste brødet i butikken. (Butikken er nå tom for brød.)


Så hvis vi skal oppsummere betydningen av de tre innledende setningene, kan vi gjøre det slik:

Sist gang jeg så henne, løp hun maraton. (Det var forrige helg, og jeg har ikke sett henne siden da.)

Hun kom sist i mål. (Alle andre kom før henne.)

Det var siste gang hun løp maraton. (Hun kommer aldri til å løpe maraton mer.)


Jeg håper dette var oppklarende, og at du nå har litt mer kontroll på «sist» og «siste». :-)

Vi snakkes!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!