ELLER eller ELLERS?

NFI-VP - Eller eller ellers

Vil du ha te eller kaffe?

Du kan komme hjem til meg, eller vi kan møtes i parken.

Vi må låse døren, ellers kan alle gå inn.

Stans, ellers skyter jeg!

«Eller» og «ellers» ligner på hverandre, men det er forskjell på dem, både i betydning og grammatikk. Kanskje du ser forskjellene i setningene over?

Den grammatiske forskjellen er at «eller» er en konjunksjon, mens «ellers» er et adverb. De tilhører altså ikke samme ordklasse.


ELLER!

«Eller» er en konjunksjon. Vi setter ordet mellom to likestilte ord eller setninger, akkurat som vi gjør med «og»:

Vil du ha te eller kaffe?

Det betyr at jeg gir deg valget: Du kan få te, eller du kan få kaffe.

Du kan komme hjem til meg, eller vi kan møtes i parken.

Denne setningen fungerer på samme måte. Du kan gjerne komme hjem til meg, men hvis du foretrekker å møtes i parken, kan vi gjøre det isteden. Du velger!


ELLERS!

«Ellers» er et adverb. Da kan det ikke binde sammen to likestilte ord eller setninger, men det innleder ofte setning nummer to.

Se på disse to setningene:

Vi må låse døren. Alle kan gå inn.

Her kan vi putte inn «ellers» i setning to:

Vi må låse døren, ellers kan alle gå inn.

Da sier vi det samme som:

Hvis vi ikke låser døren, kan alle gå inn.

Og politiet kan si til en farlig kriminell:

Stans, ellers skyter jeg!

Og da mener de: «Hvis du ikke stanser, skyter jeg.»

«Ellers» betyr altså «i motsatt fall», eller «hvis ikke». Vi bruker det for å vise at hvis setning nummer en ikke oppfylles, inntreffer setning nummer to.

Det er altså et slags valg her også. Den kriminelle kan velge å stanse. Da blir han ikke skutt. Eller han kan velge å ikke stanse. Da blir han skutt!


Ble du klokere på forskjellen mellom «eller» og «ellers»? :-)

Vi snakkes!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!