Alle kontorene er stengt! (om adjektiver som ikke samsvarsbøyes)

NFI-VP - Blog pic - alle kontorene er stengt

Jeg fikk nylig et spørsmål fra en av våre studenter som hadde lest setningen «Alle kontorene er stengt»:

Hvorfor heter det ikke «Alle kontorene er stengte»? Det heter jo «Alle kontorene er fine», med en E.

Denne forskjellen er interessant, og jeg tenkte at det kanskje er flere vaffelpostlesere som lurer på dette.

Vi skiller nemlig mellom «ekte» (eller vanlige) adjektiver og adjektiver som er basert på et verb, «adjektivistisk perfektum partisipp».

«Fin» er et vanlig adjektiv. Men «stengt» er perfektum partisipp av verbet å stenge – stenger – stengte – har stengt.

Når begge disse adjektivtypene brukes attributivt, altså foran substantivet, skal de bøyes i samsvar med substantivet. Merk likevel at vanlige adjektiver som «fin» har ulik form i ubestemt form entall hankjønn/hunkjønn og intetkjønn, mens «stengt» og de fleste andre adjektiver basert på perfektum partisipp har samme form:

ei fin hytte, ei stengt hytte
en fin butikk, en stengt butikk
e
t fint kontor, et stengt kontor

I bestemt form og flertall får begge adjektivtypene en ekstra E: 

den fine butikken, den stengte butikken
de fine
kontorene, de stengte kontorene

Men når vi bruker adjektivene som predikativ (etter verb som «være» og «bli»), pleier kun vanlige adjektiver å bøyes i samsvar med substantivets kjønn og tall:

Butikken er fin.
Kontoret er fint.
Alle kontorene er fine.

Mens adjektivistisk perfektum partisipp svært ofte beholder sin ubøyde form, «stengt»:

Butikken er stengt.
Kontoret er stengt.
Alle kontorene er stengt.

Av og til kan man se at adjektivistisk perfektum partisipp også bøyes ved at flertalls-e legges til. Noen synes nemlig det høres feil ut hvis flertall mangler i enkelte ord. For eksempel har jeg sett på trykk:

Alle telefonoperatørene er opptatte.

Her kan man også skrive «opptatt». Så det varierer litt fra ord til ord. Noen adjektiver av denne typen oppfattes ikke like lett som perfektum partisipp, selv om «å oppta – opptar – opptok – har opptatt» også faller i denne kategorien.

Men et ord som «utvist» vil man sjelden eller aldri se flertallsbøyd i predikativ:

Mange krigsforbrytere ble utvist fra landet.

Derfor kan du tenke at hovedregelen er: Adjektivistisk perfektum partisipp bøyes ikke i predikativ.

Vi snakkes!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!