Jeg traff en mann hvis kone jeg kjenner fra før (om HVIS som relativpronomen)

NFI-VP-Blog-pic-Hvis-1200w-600h

Du kjenner ordet HVIS. Du vet at vi bruker det når vi spør om ting som avhenger av noe annet:

- Hvis det regner i morgen, blir jeg hjemme.
- Hvis Maria liker Carlos, bør hun gifte seg med ham.

Rekkefølgen kan også være omvendt:

- Jeg blir hjemme hvis det regner i morgen.
- Maria bør gifte seg med Carlos hvis hun liker ham.

«Hvis» innleder altså en vilkårssetning. Det er den vanligste måten å bruke ordet på.

Men visste du at vi også kan bruke «hvis» på en annen måte? «Hvis» kan nemlig også innlede det vi kaller en relativsetning. Hvordan fungerer det?

Først må vi snakke om det vanligste ordet som innleder relativsetninger, nemlig «som».

En relativsetning er en setning som beskriver noen, omtrent som adjektiver gjør, og den kalles derfor også adjektivistisk leddsetning.

Du kjenner sikkert ordet «som» og vet at vi bruker det for å lage en adjektivistisk leddsetning:

- Jeg traff en mann som spiller gitar.
- Hun så to katter som hadde svart pels.

Her peker «som» tilbake på «mann» og «katter». Vi kunne isteden ha skrevet:

- Jeg traff en mann. Mannen spiller gitar.
- Hun så to katter. De to kattene hadde svart pels.

De to første setningene med «som» flyter mye bedre. «Som» er altså et pronomen som knytter setninger sammen, slik at vi slipper å lage to setninger.

*

Du er med så langt, håper jeg? Da går vi videre. :-)

Se her:

- Jeg traff en mann. Jeg kjenner hans kone fra før.

Kan vi sette disse to setningene sammen ved hjelp av «som»? La oss prøve å erstatte «jeg» med «som»:

- Jeg traff en mann som kjenner hans kone fra før.

Nei, det blir feil. Det er ikke mannen som kjenner «hans kone» fra før. Det er jeg som kjenner henne.

Kanskje vi må erstatte et annet ord med «som»? Hva med «hans kone»?

- Jeg traff en mann som jeg kjenner fra før.

Nei, det blir også feil. Her står det at jeg kjenner mannen fra før. Jeg kjenner jo hans kone.

Du har sikkert gjettet det allerede. Det er ikke mulig å sette sammen disse to setningene ved hjelp av «som».

Men da kan vi isteden prøve med HVIS. Men det kan jo ikke være det samme «hvis» som i vilkårssetninger?

Nei, det er faktisk et helt annet ord. «Hvis» betyr «som tilhører noen» når vi bruker det i en adjektivistisk leddsetning. 

Her er den opprinnelige setningen:

- Jeg traff en mann. Jeg kjenner hans kone fra før.

Nå skal vi bruke «hvis». Og da må vi se på hvem som tilhører noen i denne setningen. Det står «hans kone» her, altså at kona tilhører mannen. Hvordan gjør vi det, da?

Jo, der vi prøvde å sette inn «som», må vi nå sette inn «hvis kone»:

- Jeg traff en mann hvis kone jeg kjenner fra før.

Denne setningen er riktig. Her står det at jeg traff en mann, og jeg kjenner mannens kone fra før.

Synes du dette hørtes rart ut? Det er fordi denne skrivemåten ikke er så vanlig på norsk lenger. Du kan finne den i bøker og artikler, men sjelden i hverdagsspråket. Dessverre. For det blir mye lettere å uttrykke slike eiendomsforhold når man kan bruke «hvis» som relativpronomen.

Og hvis du er kjent med engelsk, vet du kanskje at «whose» brukes på akkurat samme måte: «I met a man whose wife I knew from earlier.» Og i noen norske dialekter bruker de «hvems», men det kan du aldri skrive.

Her er et par andre eksempler med «hvis»:

- I bokhylla er det mange bøker hvis titler jeg aldri har hørt om.
- Jeg har besøkt et land hvis befolkning er fattig og undertrykt.

Så hvis du bruker «hvis» på denne måten, vil du garantert imponere noen. :-)

Vi snakkes!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!