Har du møtt generalinnen?

NFI-VP - Blog pic - generalinnen

Hvis du har bodd i Norge en stund, har du kanskje fått med deg en stor språkendring den siste tiden. Yrkestitler som «lensmann», «fylkesmann», og «rådmann» har blitt erstattet av nye titler som «politiavdelingssjef», «statsforvalter» og «kommunedirektør». Ser du hvilket ord som er blitt borte i disse tilfellene?

Nemlig: «mann» er blitt borte. Og grunnen er at det har vært et politisk mål å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler, slik at for eksempel kvinner ikke skal føle at disse jobbene er forbeholdt kun menn.

Likevel har vi i mange år hatt kvinner med «mannlige» yrkesbetegnelser, for eksempel var Anne Enger fylkesmann i Østfold, og Siv Jensen var formann i Fremskrittspartiet.

Høres det rart ut å kalle en kvinne formann eller fylkesmann? Ikke for en nordmann. Vi kaller jo nemlig norske kvinner for nordmenn.

Grunnen til dette er at «mann» opprinnelig betydde «menneske» på norrønt, som norsk stammer fra. Og derfor sier vi for eksempel «hun ble førstemann» om en kvinne som vant et løp. Hun skifter ikke kjønn av den grunn. :-)

Men selv om «‑mann» i sammensatte ord fortsatt kan bety «menneske», har ikke «‑kvinne» blitt like populært. Så selv om det finnes noen eksempler, som «forkvinne» og «talskvinne», har vi ikke fått «lenskvinne», «fylkeskvinne» eller «rådkvinne». Disse tre ordene høres rare ut for nordmenn.

Tendensen i Norge har heller vært at «mann» og «kvinne» skal bort og erstattes av en kjønnsnøytral betegnelse. Så «formann/forkvinne» er blitt «leder», og «talsmann/talskvinne» er blitt «talsperson».

Hva da med «helsesøster»? Det er blitt «helsesykepleier», og rapporter viser at flere menn nå søker seg til dette yrket siden tittelen ikke lenger inneholder et kvinnelig ord.

I andre land, for eksempel Tyskland, er det derimot veldig viktig å skille mellom mannlige og kvinnelige yrkesbetegnelser. Der kaller man en mannlig leder for «leder» og en kvinnelig leder for «lederinne». Akkurat som venn og venninne! Før i tiden kalte vi gjerne kvinnelige lærere for «lærerinner» her i Norge også, men dette har gått av moten. Ingjerd kaller seg nemlig lærer, som du sikkert har sett. :-)

I Tyskland ville en kvinne ha følt seg diskriminert hvis hun ble omtalt som «leder» eller «lærer» istedenfor «lederinne» eller «lærerinne». En tysk kvinnelig general må følgelig kalles «generalinne». Men en norsk kvinnelig general ville kanskje ha blitt fornærmet over en slik betegnelse. Hun er general – ferdig med det.

Likevel har «generalinne» en helt bestemt betydning på norsk. Vet du hva det er?

Jo, det er kona til en (mannlig) general. I gamle dager, for over hundre år siden, var det svært vanlig at man omtalte konene til menn med viktige yrkestitler som «-inne». Det gav status. Og hvis du leser gamle norske romaner, er det ikke uvanlig å støte på «generalinnen», «oberstinnen», «admiralinnen». Disse kvinnene er altså ikke militære offiserer, men de er gift med en mann som er det.

Tidene har forandret seg siden da. Nå ville man aldri finne på å si «generalinne», hverken til en kvinne som er gift med en general, eller til en kvinne som er general selv. 

Til slutt er det likevel én yrkestittel som skaper hodebry for norske politikere, nemlig «jordmor», altså personer som hjelper kvinner under fødselen. Denne tittelen skal helst også bli kjønnsnøytral, men ingen har funnet på en god erstatning ennå.

Hva tenker du? Har du et godt forslag? Eller synes du «mannlig jordmor» fungerer fint? :-)

Vi snakkes!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

3 kommentarer

Sandra Reyes
 

Jeg tenkte på Jordmor ord, kanskje kunne kalles en mann for Jordfar eller Jordfedre eller fødselfar :-D (Ha, ha!)

Les mer...
Les mindre
Sandra Reyes
 

Ja, det kan fungere mannlig jordmor :-D

Les mer...
Les mindre
Stian M. Landgaard
Admin
 

"Jordfar" er egentlig et bra forslag, men det høres litt rart ut i norske ører. :-) 

Kanskje "fødselshjelper" kunne fungere, men denne betegnelsen brukes om alle som hjelper til med fødselen, inkludert leger.


Les mer...
Les mindre