Hva er frie predikativer?

NFI-VP - Blog pic - Frie predikativer

Hvis du har lest litt om grammatikk eller tatt et av våre kurs, har du kanskje hørt om predikativer?

- Jeg er sliten.
- Huset vårt er rødt.
- Mamma er bussjåfør.
- Tora er svigerdatteren min.

Predikativ er et setningsledd som beskriver et subjekt. Det kan være et adjektiv, som «rødt», eller et substantiv, som «bussjåfør».

Predikativer står vanligvis bak bestemte verb, som «være», «bli», «synes», «kalles», «hete» og «virke». Når vi bruker disse verbene, får vi ikke direkte objekt, men predikativer.

Forskjellen:

- Jeg har en blå ball.
- Du heter Viktor.

Verbalet «ha» tar direkte objekt. Jeg har en blå ball, men jeg er ikke en blå ball!

Men hvis du heter Viktor, er dette deg. Du er Viktor.

Disse predikativene kalles egentlig bundne predikativer. De er bundet til setningen og må være med for at setningen skal være grammatisk komplett. Vi kan ikke ta dem bort og bare sitte igjen med subjektet og verbalet.

- Jeg er ____.
- Du heter ___.

Nei, dette går ikke. Predikativet må være med.  


Men det finnes et predikativ som vi fritt kan ta bort, og det kalles fritt predikativ

(Obs! Dette er litt avansert, så ikke mist motet hvis du synes dette er vanskelig å forstå.)

Se på disse setningene:

- Han kom sliten hjem fra jobb.
- Vi gikk trette til sengs.
- Mamma er utdannet som bussjåfør.

Ser du hva som er fritt predikativ?

Her er det uthevet:

- Han kom sliten hjem fra jobb.
- Vi gikk trette til sengs.
- Mamma er utdannet som bussjåfør.

Hvorfor sier vi at disse predikativene er frie? Jo, det er fordi vi kan ta dem bort, og setningene er fortsatt grammatisk komplette:

- Han kom hjem fra jobb.
- Vi gikk til sengs.
- Mamma er utdannet.

Frie predikativer gir tilleggsinformasjon om subjektet.

I setningen over får vi vite at «han kom hjem fra jobb», men vi får ikke vite hvordan han følte seg. Da kan vi legge til det frie predikativet «sliten».

Og vi får vite at «mamma er utdannet», men vi får ikke vite hva hun er utdannet som. Da kan vi legge til det frie predikativet «som bussjåfør».


Vi må huske på to viktige regler:

1) Når det frie predikativet er et adjektiv, må det bøyes i kjønn og tall.

2) Når det frie predikativet er et substantiv, må det stå «som» foran det.


Derfor heter det at «vi gikk trette til sengs». Vi må bruke flertallsbøyningen av «trett» siden subjektet er et pronomen i flertall.

Og hvis vi bruker et substantiv som fritt predikativ, må vi aldri glemme «som»:

- Jeg vil som din norsklærer anbefale deg å øve mer.
- Han er kjent som en ambisiøs mann.


Som norsklærer håper jeg du satte pris på denne vaffelposten og kanskje lærte noe nytt. :-)

Vi snakkes!

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!