Blir du forvirret av disse ordene?

NFI-VP - Blog pic - blir du forvirret.

Husker du vaffelposten hvor jeg skrev om falske venner? Det er ord fra ulike språk som ligner på hverandre, men har forskjellig betydning. For eksempel er engelsk art på norsk «kunst», mens norsk «art» betyr dyreart (engelsk: species).

Nå skal jeg snakke om ord fra samme språk (nemlig norsk) som ligner på hverandre, men har forskjellig betydning.

Det finnes ikke noe eget navn på dette fenomenet som jeg kjenner til. Vi har ordet «homonym», men det gjelder bare ord som ligner på hverandre i skrift eller uttale, for eksempel er "jul" og "hjul" homonymer fordi de uttales likt. Noen av ordene i denne vaffelposten er ikke så like, både skrivemåte og uttale er forskjellige, men likevel blir mange forvirret av dem. Kanskje vi bare skal kalle dem forvirringsord?


Først kan vi ta noen forvirrende verb:

aktivere vs. aktivisere

«Å aktivere» betyr å sette noe i funksjon, gjøre slik at det virker.

- Alarmen ble aktivert.
- Du må skrive inn passordet for å aktivere brukerkontoen din.

«Å aktivisere» betyr å få en person eller en gruppe personer til å gjøre noe aktivt.

- Læreren må aktivisere elevene.
- De som sitter hjemme hele dagen, bør aktiviseres.


avfinne seg med
vs. innfinne seg

«Å avfinne seg med noe» betyr å akseptere noe selv om man ikke liker det.

- Jeg måtte avfinne meg med at ferien ble avlyst.
- Vi avfant oss med den vanskelige bosituasjonen.

«Å innfinne seg» betyr å møte opp et sted.

- Han måtte innfinne seg på kontoret senest klokken åtte.
- Jeg innfant meg etter bare ti minutter.

Det er veldig mange nordmenn som skriver «innfinne» der det skal stå «avfinne»: Jeg måtte innfinne meg med at ferien ble avlyst, men den motsatte feilen har jeg aldri sett.

Jeg tror forvirringen skyldes en sammenblanding av «innfinne seg» og «finne seg i», men dette er altså forskjellige uttrykk. Å finne seg i noe betyr omtrent det samme som å avfinne seg med noe.


imøtegå
vs. imøtekomme

Disse ordene har nesten motsatt betydning, men de forveksles ofte.

«Å imøtegå» betyr å argumentere mot noe, benekte at noe er sant.

- Forskerne prøvde å imøtegå påstanden om at viruset ikke var farlig.
- Statsministeren imøtegikk kritikken som ble rettet mot henne.

«Å imøtekomme» betyr å oppfylle et krav eller ønske.

- Kommunen imøtekom søknaden om å bygge nytt hotell.
- Sykehuset må imøtekomme pasientenes behov for medisiner og omsorg.


Her kommer noen forvirrende substantiver:

arm vs. erme

En arm er den kroppsdelen som begynner ved skulderen og slutter ved håndleddet.

Et erme er den delen av et klesplagg som dekker armen.

En genser og en jakke har ermer, ikke armer. Det er mange nordmenn som sier og skriver «jakkearmen», «det er hull i armen», «vi må sy armen på genseren». Men det er feil. Jeg får rare bilder i hodet! Får du?

innsikt vs. innsyn

«Innsikt» er en grundig forståelse av et abstrakt tema.

- Hun har stor innsikt i menneskets psykologi.
- En god selger må skaffe seg innsikt i markedet.

«Innsyn» kan bety to ting:

1) Muligheten for å se inn i en konkret gjenstand, for eksempel et hus.

- Stuen vår ligger i andre etasje, derfor er det ikke noe innsyn utenfra.

2) Muligheten for å se på og kontrollere noe, for eksempel et regnskap.

- Skattemyndighetene krevde innsyn i bedriftens regnskap.

studium vs. studie

Disse ordene betyr forskjellige ting, men de forveksles ofte fordi bøyningsformene ligner.

et studium – studiet – studier – studiene
en studie – studien – studier – studiene

Et studium er en utdannelse eller et emne man studerer.

- Han går på medisinstudiet.
- Jeg begynner på et nytt studium til høsten.

En studie er en vitenskapelig fremstilling av et tema.

- Hun publiserte en studie i arvelige sykdommer.
- Ifølge denne studien kan kråker kjenne igjen menneskeansikter.


uttale vs. uttalelse

En «uttale» er måten ord og setninger blir sagt på. Det brukes ofte om hvor godt en person kan uttale lydene i et fremmedspråk.

- Han har bra uttale.
- Hun kan lese og skrive norsk, men har ikke så god uttale.

En «uttalelse» er en muntlig eller skriftlig mening som blir ytret i offentligheten. 

- Politiet har ikke kommet med noen uttalelse om kidnappingen.
- Presidentens siste uttalelser førte til demonstrasjoner. 


Noen forvirrende adjektiver:

mistenksom vs. mistenkelig

«Å være mistenksom» betyr å tro at en annen person har onde hensikter.

- Jeg ble mistenksom da jeg så en mann i hagen vår. Jeg trodde det var en tyv.

«Å være mistenkelig» betyr å oppføre seg på en skummel måte.

- Det var en mistenkelig mann i hagen vår, så jeg ringte politiet.


offentlig
vs. offisiell

«Offentlig» brukes om institusjoner som drives eller eies av myndighetene og er åpne for alle. Det motsatte er «privat».

- Dette er en offentlig vei. Alle kan kjøre her.
- Hun ble innlagt på et offentlig sykehus.

«Offisiell» brukes om ting som gjelder statsmakten eller myndighetene.

- Statministeren har mange offisielle plikter.
- Regjeringen har kommet med en offisiell uttalelse om smittesituasjonen i Norge.


Og til slutt noen preposisjoner og adverb som nordmenn veldig ofte blander:

altfor vs. alt for

«Altfor» er et adverb som betegner at noe er for stort, for sterkt, unormalt mye.

- Han er altfor snill.
- Denne jakken er altfor dyr.
- Jeg har vært våken altfor lenge.

Mange nordmenn skriver «alt for» i to ord. Men «alt for» er en sammensetning av «alt» og «for».

- Jeg vil gjøre alt for at du skal være lykkelig.
- Barna mine betyr alt for meg.


også
vs. og så

«Også» er et adverb som betyr «i tillegg».

- Jeg har kjøpt bil i dag. Jeg har også kjøpt campingvogn.
- Det er kaldt ute. Det regner også.

«Og så» betyr «og deretter …». Det bruker vi for å fortelle om noe som skjer etter noe annet.

- Jeg gikk en tur, og så spiste jeg middag.
- Først må vi hente ungene på skolen, og så må vi dra på butikken.


ovenfor
vs. overfor

Det er veldig vanlig å forveksle disse to preposisjonene. Til og med avisjournalister gjør feil!

«Ovenfor» betyr at noe ligger høyere enn noe annet. Det ligner på «over».

- Kirken ligger på en høyde ovenfor byen.
- Vegguret henger ovenfor skapet.

«Overfor» betyr at noe står vendt mot noe annet, ansikt til ansikt.

- De to husene ligger overfor hverandre. Veien ligger mellom dem.
- Da han åpnet døren, stod han overfor sin illsinte kone.


overalt
vs. over alt

«Overalt» er et adverb som betyr at noe er alle steder.

- I byen er det folk overalt.
- Jeg har lett etter katten min overalt.

«Over alt» betyr at noe er viktigere enn alle andre ting.

- Loven står over alt.
- Hun elsket ham over alt.


Har du også blitt forvirret av disse ordene? Eller kanskje det er helt andre ord som har forvirret deg? :-)

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!