Den syvende far i huset (… og syv andre uttrykk med tall)

NFI-VP - Blog pic - Den syvende far i huset

Pleier du å snakke med noen under fire øyne? Har du kanskje en sjette sans for forretninger? Har du noen gang blitt irritert på den syvende far i huset?

Det finnes mange slike uttrykk med tall, og det er ulike grunner til at de har oppstått. Noen ganger av en helt praktisk grunn, andre ganger skyldes det symbolikk. For eksempel regnes tallet 3 som et magisk tall i mange kulturer.


Her skal du få syv norske uttrykk fra 1 til 7.
Noen av dem går igjen på flere språk, så kanskje du kjenner dem fra ditt eget morsmål? :-)


1

Den første og beste (eller: den første, den beste)

Dette uttrykket bruker vi når vi velger den første tingen vi får tak i, eller den første muligheten som byr seg frem. Det er ikke alltid den beste muligheten, men siden det er den første, behandler vi den som den beste. Kanskje fordi vi ikke har tid til å vente på andre muligheter.

Da Alma skulle gifte seg, tok hun den første og beste mannen hun fant. Hun orket ikke å være alene mer.


2

Slå to fluer i én smekk (eller: ett smekk)

Vi sier dette når vi kan oppnå to gode ting på én gang. Målet vårt var kanskje bare å oppnå den ene tingen, men ved et lykketreff oppnår vi samtidig den andre tingen også. På engelsk finnes dette uttrykket i en litt mer brutal versjon: «kill two birds with one stone» (drepe to fugler med én stein).

Hvis du går til jobben istedenfor å ta buss, får du god trim. Dessuten sparer du billettpenger. Altså slår du to fluer i én smekk!


3

Alle gode ting er tre

Dette uttrykket brukes ofte når man har mislyktes med noe to ganger. Da håper man at det skal gå bra den tredje gangen. Noen pleier spøkefullt å legge til «… og på det fjerde skal det skje» dersom de også mislykkes på tredje forsøk. Uttrykkets opprinnelse er uklar, men stammer antagelig fra forestillingen om at alt som var viktig, hadde med tallet tre å gjøre. For eksempel den kristne treenigheten Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.

Nå har jeg strøket på eksamen to ganger, men alle gode ting er tre. I morgen skal jeg stå! 


4

Under fire øyne

Vi bruker dette uttrykket når vi vil snakke fortrolig (og hemmelig) med en annen person. Det er egentlig et ganske logisk uttrykk. To personer snakker sammen, og munnene er plassert under øynene deres: under fire øyne.

Pettersen, jeg må snakke med deg om noe svært viktig, under fire øyne. Kan vi gå inn på mitt kontor?


5

Femte hjul på vogna

Det er ikke så hyggelig å være femte hjul på vogna. Det brukes om en person som er overflødig og ofte uønsket av de andre i et selskap. En vogn trenger bare fire hjul, ikke fem. Men dette tallet trenger ikke å stemme overens med antallet personer i selskapet. Man kan være femte hjul på vogna selv om man er sammen med to andre personer, eller seks andre, eller ti andre. Hovedsaken er at man ikke passer inn.

Nå som Jenny og Alexander er blitt kjærester, føler jeg meg som femte hjul på vogna. Derfor unngår jeg å treffe dem.


6

Sjette sans

Mennesket har fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak, følelse. En sjette sans er altså en spesiell sans. Vi kan bruke dette uttrykket om folk som har en overnaturlig evne til å «se» eller oppfatte ting som andre ikke oppfatter. Men oftest betegner det en person som er rask i oppfatningen og har intuisjon på et bestemt område.

Lena jobber i tollen. Hun har en sjette sans når det gjelder å peke ut smuglere.


7

I den syvende himmel

En person som er i den syvende himmel, er veldig glad. Uttrykket brukes som regel om kortvarig glede over noe fantastisk som har skjedd, ikke om permanent lykke. Det stammer fra en gammel kristen forestilling om at himmelen var delt i syv. Englene bodde i de seks første himlene, og i den syvende himmelen bodde Gud.

Da jeg fikk beskjed om at jeg var kommet inn på Kunstakademiet, var jeg i den syvende himmel.


Men hva med den syvende far i huset, da …?

Dette uttrykket stammer fra et norsk folkeeventyr, men brukes i en litt spesiell betydning i dag. Kan du tenke deg når vi bruker dette uttrykket?

Her er en liten tekst som kanskje kan sette deg på sporet:

Da Andersen fylte sytti år, bestemte han seg for å gå av som sjef i firmaet. Han mente at de viktigste avgjørelsene burde overlates til yngre krefter. Han ville aldeles ikke bli den syvende far i huset.

Hva tror du? :-)

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!