Resiproke verb

NFI-VP - Blog pic -resiproke verb

Til nå har du sikkert lært mange norske verb. Du vet hva det betyr å lære, snakke, telle, rope, le og gråte.

Alle disse verbene viser til ting som du kan gjøre, helt alene:

 • Stian lærer norsk.
 • Stian snakker flere språk.
 • Stian teller pengene sine.
 • Stian roper høyt av glede.
 • Stian ler av en vits.
 • Stian gråter av en trist film.

Men det er noen verb som du ikke kan bruke på denne måten, helt alene.

Har du for eksempel hørt om verbet «møtes»? Hva skjer hvis du bruker det om kun deg selv?

«Stian møtes i Oslo?»

Nei, det blir helt feil.

Det er nemlig noe som mangler her. Du kan ikke møte deg selv. Vi lurer på hvem du skal møte.

Du kan for eksempel skrive: «Stian møter kong Harald i Oslo.»

Da bruker du et annet verb, nemlig verbet «å møte». Det verbet tar objekt, altså den personen som du møter. Du møter kong Harald.

Men «å møte» er ikke det samme som «å møtes».

Du kan ikke skrive «Stian møtes kong Harald i Oslo». Det blir feil.

Så hva slags merkelig verb er «møtes»?

«Møtes» er et såkalt resiprokt verb. Resiprok betyr gjensidig, og resiproke verb brukes om gjensidige handlinger. Det betyr at minst to personer utfører handlingen, og de utfører handlingen med hverandre.

Siden minst to personer utfører handlingen, må de begge være subjekt i setningen. Du kan derfor skrive:

«Stian og kong Harald møtes i Oslo.»

Her er «Stian og kong Harald» subjektet.

Du kan også skrive «vi» isteden:

«Vi møtes i Oslo.»

Det er ingen grenser for hvor mange personer som kan være inkludert i «vi». Det kan være bare deg og en venn, eller det kan være alle mennesker i hele verden.

Det finnes flere resiproke verb. Du har kanskje hørt noen si «vi snakkes i morgen»? Det betyr at de kommer til å snakke med hverandre neste dag.

I tillegg har vi resiproke verb som høres, ringes, sees, slåss, treffes. Slå gjerne opp i ordboka hvis du vil lese mer om dem.

Ofte kan vi omskrive et resiprokt verb til et vanlig verb hvis vi bruker et bestemt pronomen, nemlig «hverandre». Derfor kalles «hverandre» et resiprokt pronomen.

 • Kong Harald og jeg møtes. → Kong Harald og jeg møter hverandre.
 • Vi ringes på telefon. → Vi ringer hverandre på telefon.
 • Kona og jeg snakkes ikke mer. → Kona og jeg snakker ikke med hverandre mer.
 • De treffes hver eneste kveld. → De treffer hverandre hver eneste kveld.

Men ikke alle resiproke verb kan omskrives på denne måten. «Slåss» er et unntak:

 • Naboen og jeg slåss i hagen hver tirsdag. → Naboen og jeg slåss med hverandre i hagen hver tirsdag.

«Slåss» heter altså «slåss» selv om du har med pronomenet «hverandre». Det er kanskje fordi det opprinnelige verbet «slå» ikke betyr det samme som «slåss».

Dessuten er «slåss» ikke bare et resiprokt verb. «Slåss» kan du nemlig gjøre alene også. For eksempel:

 • Stian slåss mot urettferdighet.
 • Hunden slåss mot katten.
 • Jeg slåss for det jeg tror på.

Det var alt for denne gangen. Håper du ble litt klokere!

Vi snakkes! (jepp - resiprokt verb!)


Hilsen Stian

 

NFI-NO - Stian signatur

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!