Innsette, utsette, avsette?

NFI-VP - Share pic - verb med prefikser 2

Verb med prefikser del 2 av 3 [del 1 - del 2 - del 3]

I forrige utgave av Vaffelposten fikk en du liste over verb med prefikser. Har du slått opp i Bokmålsordboka og sjekket betydningene? Hvis ikke, skal jeg fortelle deg dem nå: 

ANSETTE: Å gi jobb til person: «Vi må ansette to nye sjåfører.»

FORTSETTE: Noe som skjer nå, skjer også i fremtiden: «Det dårlige været fortsetter hele uken.»

INNSETTE: Å gi et viktig embete til en person: «Presidenten skal innsettes på tirsdag.»

UTSETTE: Å vente med å gjøre noe: «Hvorfor gjøre i dag det du kan utsette til i morgen?»

AVSETTE: Å fjerne noen fra et viktig embete: «Presidenten blir avsatt på torsdag.»

OVERSETTE: Å overføre en tekst til et annet språk: «Hamlet har blitt oversatt fra engelsk til norsk.»


Som du ser, er det ikke alltid helt logisk.
Adverbene «ut» og «inn» har motsatt betydning, men «innsette» og «utsette» er ikke motsetninger! Derimot er «innsette» det motsatte av «avsette». 

Nå kan vi se på listen med prefikser foran verbet «gå»:  

ANGÅ: Å ha betydning for noen: «Denne saken angår oss alle.»

INNGÅ: Å bli enige om en avtale eller kontrakt: «Firmaet vårt inngår samarbeid med andre aktører.»

UTGÅ: Å bli kansellert: «På grunn av få påmeldte vil kurset utgå.»

AVGÅ: Brukes vanligvis bare i det høytidelige uttrykket «avgå ved døden», altså dø: «Oldefar har avgått ved døden.»

OVERGÅ: Å være bedre eller større enn andre: «Hun overgår alle sine motstandere i tennis.»

Noen av disse prefiksverbene har også andre betydninger enn dem jeg har listet opp. Slå gjerne opp i Bokmålsordboka hvis du er nysgjerrig.

I neste del av denne serien skal du få en liste med prefikser som har omtrent samme betydning uansett hvilket verb de står foran. Det er ikke så mange av dem, faktisk.

Ha en flott dag!

Hilsen Stian

NFI-NO - Stian signatur

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!