BEKREFTELSE: Du er avmeldt (you are unsubscribed)

Du er avmeldt det lille gratiskurset "Bli kjent med Bergenstesten", og du får heller ikke flere e-poster tilknyttet kurset.

Send oss en mail hvis du ombestemmer deg og vil ha informasjon likevel: team@norskgrammatikk.no

Viktig: Du vil fortsatt motta andre e-poster fra oss hvis du står på andre e-postlister hos oss (for eksempel gratiskurset i grammatikk hvis du er påmeldt det).

Hilsen Ingjerd og Stian

NFI- Ingjerd og Stian sammen 2019 uten logo.png