AVSLUTTET / Bli supergod i norsk grammatikk - kursstart 29. august 2016

M0.1 Sales page Sunday 21 .mp4

Hva inneholder modulene?

 Modul1-medium.png  Modul2-medium.png  Modul-3-medium.png  Modul-4-medium.png

I uke 1 og 2 vil du blant annet lære:

de 10 ordklassene

å bruke ordboka smart

setningsledd og setningsanalyse

ordstilling i helsetninger

riktig plassering av ikke

Denne modulen legger grunnlaget for alt du skal lære videre i kurset.

Etter denne modulen vil du kunne snakke og skrive med riktigere ordstilling, rette dine egne tekster, og lære ny grammatikk raskere.

I uke 3 og 4 vil du blant annet lære:

om alle de 12 verbformene og hvordan vi bruker dem

å bøye alle verb (både sterke og svake)

s-verb

verb i passiv

å snakke om umulige ting som aldri kan skje!

Etter denne modulen vil du kunne bruke alle verbtider riktig, både i dagligdagse samtaler og i situasjoner som krever mer avansert språk. Og du vil kunne bøye alle uregelmessige verb!

I uke 5 og 6 vil du blant annet lære:

å bøye alle substantiver (både regelmessige og uregelmessige)

hvilke substantiver som ofte er hunkjønn

hvordan vi bruker bestemt og ubestemt form

om sammensatte substantiver

å bruke alle pronomen riktig

Etter denne modulen vil du ha mye bedre kontroll på hvilket kjønn et substantiv har, og om du skal bruke bestemt eller ubestemt form av substantivet.

I uke 7 og 8 vil du blant annet lære:

å bøye alle adjektiver (både regelmessige og uregelmessige)

hvordan vi bruker adjektiver i bestemt form

å lage adjektiver av verb

å gradbøye adjektiver

om adjektiver brukt som substantiv

Etter denne modulen vil du alltid vite hvilke adjektiver som skal ha t i intetkjønn, og hvorfor det heter "sjokolade er godt" selv om sjokolade er et hankjønnsord.

 Modul-5-medium.png  Modul-6-medium.png  Modul-7-medium.png  Modul 8.png

I uke 9 og 10 vil du blant annet lære:

om hans, hennes, dens, dets, deres ... og sin!

eiendomsord og ordstilling

om pekeordene

forskjellen mellom all, alt, alle, hele, hel og andre mengdeord

forskjellen mellom noen og noe, og mellom ingen, ikke noe og ingenting

Etter denne modulen vil du ha full kontroll på alle eiendomsordene og dermed unngå mange misforståelser.

I uke 11 og 12 vil du blant annet lære:

veldig mye om stedspreposisjoner

veldig mye om tidspreposisjoner

om preposisjoner i vanlige uttrykk.

forskjellen mellom til og for

hvordan vi bruker av

Etter denne modulen vil du være kvitt mange av frustrasjonene over preposisjonene!

I uke 13 og 14 vil du blant annet lære:

om setningsadverb - og hvor de skal stå i setningen!

om tidsadverb, stedsadverb, gradsadverb, måtesadverb ...

om modale adverb og hvordan de kan forandre hele betydningen til setningen

gradbøying av adverb

om adjektiv brukt som adverb

Etter denne modulen vil du kunne snakke og skrive med helt riktig ordstilling i helsetninger!

I uke 15 og 16 vil du blant annet lære:

om alle de vanligste subjunksjonene

hvordan vi bruker som

forskjellen mellom at og om

forskjellen mellom hvis og om

riktig ordstilling i leddsetninger

om infinitivskonstruksjoner

Etter denne modulen vil du være supergod i norsk grammatikk!

 

Vil du være med på kurset? Meld deg på her!

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.
Order summary
course_card_29._august_2016

AVSLUTTET / Bli supergod i norsk grammatikk - kursstart 29. august 2016

NOK 4.700
Totalt beløp NOK 4.700

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.