GRATIS: SJEKKLISTE ETTER SKRIVINGEN

NFI-SL Optin image 1000x1000

Vil du skrive bedre tekster på norsk?

Da bør du alltid korrektursjekke teksten din når du har skrevet den ferdig. Vi har laget en sjekkliste som gjør jobben enklere for deg:

✅Det blir lett å korrektursjekke tekstene dine.
✅Tekstene dine blir bedre, og du blir bedre til å skrive på norsk!
✅Språket ditt blir bedre både når du snakker og skriver!

Trykk på knappen under ↓ for å få sjekklista. Vi sender sjekklista til deg på e-post sammen med noen flere tips. 

JA, GI MEG SJEKKLISTA!

Sjekklista er laget av:

NFI- Ingjerd og Stian sammen 2019 med logo on left side.png