Enig med? Enig i? Enige om?

NFI-VP - Blog pic - enig i med om

Flere studenter som tar kurset Bli supergod i norsk grammatikk, har spurt meg: Når sier man enig med, enig i og enige om? Er det noen regler for dette?

Ja, det er det. Selv om noen nordmenn blander dem. Det kan også være variasjoner i dialekter. Men i standard bokmål har vi klare regler for bruken.


ENIG MED
bruker vi foran personer når vi mener det samme som dem:

- Jeg er enig med Wenche.
- Sjefen er ikke enig med sine ansatte.

Vi kan også bruke et flertallssubjekt og skrive «enige» i flertall:

- Alle er enige med meg.

To eller flere personer kan også være enige med hverandre, og hvis alle disse personene er del av subjektet, bruker vi ikke «med»:

- Vi er helt enige.
- Sjefen og de ansatte er blitt enige.

I setningene over er leddene «vi» og «sjefen og de ansatte» subjekter, for de står før verbalet «er».


ENIG I
bruker vi foran en sak eller en handling. Så vi kan ha både et substantiv og en leddsetning her:

- Jeg er enig i alkoholloven.
- Han er enig i at barn bør ha gym på skolen.

Vi kan også legge til «med» og den personen vi er enige med, men det må stå før «i»:

- Hun er enig med kjæresten i at det er gøy å stå på ski.


ENIGE OM
bruker vi når to eller flere personer har samme mening om en sak eller en handling.

- Butikksjefen og de ansatte ble enige om arbeidsvilkårene.
- De er enige om at strømprisene er for høye.

*

Så hva er forskjellen på «enig i» og «enige om»? Er ikke de ganske like?

Det er faktisk en stor forskjell.

«Enig i» brukes når subjektet er enig med noen andre.

- Jeg er enig (med deg) i alkoholloven.
- Studentene er enige (med læreren sin) i at eksamen er viktig.

«Enige om» brukes med et subjekt i flertall (flere personer), og alle personene i subjektet er enige med hverandre.

- Min kone og jeg er enige om hvordan barn bør oppdras.
- Vi er enige om alt.

Jeg håper dette var nyttig for deg, og at du er enig med meg i at det er gøy å lære nye ting i norsk. :-)

Hilsen Stian

NFI- Stian logo right.png

PS. Del gjerne innlegget med en venn. :-)

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!