Dette kurset er ikke lenger i salg siden Bergenstesten er nedlagt. Vil du ta kurset likevel? Ta kontakt på e-post: team@norskgrammatikk.no

Skal du ta Bergenstesten, men ...

... føler du ikke er godt nok forberedt?

... er usikker på hva du må gjøre for å få det resultatet du ønsker?

... har prøvd å ta testen før uten å lykkes?

... er redd for at du ikke klarer det?

... skulle ønske du fikk litt veiledning

NFI-BT - picture 2

Da kan vi hjelpe deg!

slik at du kjenner den som din egen bukselomme!

slik at du får øvd deg skikkelig på hver delprøve

med skriftlig tilbakemelding og vurdering fra lærer

vi svarer på dine spørsmål hver uke!

Kurset består av 5 store moduler som gir deg masse trening i de fem delprøvene på Bergenstesten. Vi går gjennom hvordan oppgavene ser ut og vurderingskriteriene, og du får veiledning i hvordan du kan løse oppgavene. Så får du mange øvingsoppgaver slik at du kan øve selv. 

Etter de fem modulene kan du gjøre opptil to prøveeksamener. Grunnpakken inkluderer én prøveeksamen med tilbakemelding, mens kurspakkene "premium" og "premium dobbel" inkluderer begge prøveeksamenene med tilbakemelding.

Når du gjør en prøveeksamen, får du virkelig testet deg selv og sjekket om du er klar for den ekte Bergenstesten. Du får en grundig tilbakemelding fra læreren med kommentarer og vurdering av ditt nivå ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått") på hver delprøve, slik at du vet hva du må jobbe videre med for å få det resultatet du ønsker.

Hvis du trenger å gjøre flere prøveeksamener (for eksempel hvis du får "ikke bestått" på den første), kan du kjøpe tilgang til flere prøveeksamener. Du finner link til kjøp inne i kurset.

MODULOVERSIKT

START: Informasjon og motivasjon

MODUL 1: Trening i leseforståelse 

MODUL 2: Trening i lytteforståelse 

MODUL 3: Trening i referat

OBS! Tilbakemelding på referatene er inkludert i kurspakken "premium" og "premium dobbel", men ikke i grunnpakken. 

MODUL 4: Trening i grammatikk, ord og uttrykk 

MODUL 5: Trening i skriftlig produksjon 

OBS! Tilbakemelding på skriveoppgavene er inkludert i kurspakken "premium" og "premium dobbel", men ikke i grunnpakken. 

PRØVEEKSAMEN 1: Med skriftlig tilbakemelding og vurdering fra lærer (inkludert i alle kurspakkene)

Ekstra mulighet: Det er mulig å kjøpe tilbakemelding på prøveeksamen 2 hvis du ønsker det for 1350 kr ekstra. (Dette er allerede inkludert i kurspakkene "premium" og "premium dobbel".)

START: Informasjon og motivasjon

Før kurset starter, får du tilgang til introduksjonsmodulen som gir deg nyttig informasjon om Bergenstesten og hvordan kurset fungerer. 

Du får tilgang til denne modulen rett etter påmeldingen.

NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve - START
NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M1

MODUL 1: Trening i leseforståelse (delprøve 1)

I denne modulen får du innsikt i hvordan leseoppgavene i Bergenstesten ser ut og hvordan de blir vurdert. Men det viktigste er at du får masse lesetrening med oppgaver som ligner på de du får i Bergenstesten.

Modulen inneholder 10 sett med leseoppgaver (30 tekster til sammen). Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. Du kan gjøre oppgavene digitalt, eller du kan skrive ut oppgavene og løse dem med penn og papir. Til slutt kan du sammenligne dine svar med fasiten og se resultatet ditt ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått").

MODUL 2: Trening i lytteforståelse (delprøve 2)

Denne modulen viser deg hvordan lytteoppgavene i Bergenstesten ser ut og hvordan de blir vurdert. Og så får du lytteøvelser med oppgaver som ligner på de du får i Bergenstesten.

Modulen inneholder 10 sett med lytteoppgaver (250 lytteoppgaver til sammen). Akkurat som med leseoppgavene kan du velge om du vil gjøre oppgavene digitalt (de rettes automatisk), eller du kan gjøre oppgavene på papir og sjekke resultatet ditt selv ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått").

Du kan lese en transkripsjon av lytteoppgavene etterpå, slik at du kan sjekke om du hørte riktig.

NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M2
NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M3

MODUL 3: Trening i referat (delprøve 3)

I denne modulen får du vite hvordan referatoppgaven i Bergenstesten ser ut, og hvordan teksten din blir vurdert. Så får du noen tips til hvordan du selv kan skrive et godt referat

Modulen inneholder 5 sett med referatoppgaver. Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. Hver oppgave inneholder en lydfil med et intervju, oppgavetekst med momentliste og transkripsjon av intervjuet slik at du kan sjekke om du hørte riktig. Du får også se lærerens stikkord til momentene som du kan sammenligne med dine egne notater, og lærerens eksempelsvar på samme oppgave som du har gjort.

Du får lese flere eksempelbesvarelser skrevet av andre studenter og se hvordan de har blitt vurdert ("ikke bestått", "bestått" og "godt bestått").

OBS! Hvis du ønsker å få tilbakemelding fra lærer på referatene du skriver, må du velge kurspakken "premium" eller "premium dobbel". 

MODUL 4: Trening i grammatikk, ord og uttrykk (delprøve 4)

Denne modulen trener deg i delprøve 4, som skal teste hvor god du er i grammatikk, og hvor god forståelse du har av norske ord og uttrykk. Vi starter med å se hvordan oppgavene ser ut, hvordan svarene dine blir vurdert, og hvordan du kan løse oppgavene på en smart måte.

Så får du 10 sett med oppgaver om grammatikk, ord og uttrykk (300 oppgaver til sammen). Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. Du velge om du vil gjøre oppgavene digitalt og få en tilbakemelding med en gang, eller om du vil sammenligne dine svar med fasiten og se resultatet ditt ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått"). 

Til slutt i modulen er det en bonus med mange ekstraoppgaver hvor du kan øve deg på grammatikk som ofte dukker opp i denne delprøven.

NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M4
NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M5

MODUL 5: Trening i skriftlig produksjon (delprøve 5)

I denne modulen får du vite hvordan en oppgave i skriftlig produksjon ser ut, og hvordan teksten din blir vurdert. Vi går nøye gjennom vurderingskriteriene, og du får du noen tips til hvordan du kan velge tema, lage disposisjon og skrive denne teksten selv. 

Modulen inneholder 5 sett med skriveoppgaver. Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. 

I tillegg får du lese lærerens eksempelsvar på samme oppgave, og lese flere eksempelbesvarelser skrevet av andre studenter og se hvordan de har blitt vurdert ("ikke bestått", "bestått" og "godt bestått").

OBS! Hvis du ønsker å få tilbakemelding fra lærer på dine skriftlige produksjoner, må du velge kurspakken "premium" eller "premium dobbel". 

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL HVER UKE

Hver uke arrangerer vi en spørretime hvor du vi svarer på dine spørsmål om Bergenstesten, norske ord, uttrykk og grammatikk, eller noe annet. Du bestemmer. Det er mulig å stille spørsmål på forhånd.

Du har tilgang på spørretimer i 1 år (grunnpakken og premium) eller 2 år (premium dobbel).

NFI-BT - SPØRRETIMER

OPPTIL TO PRØVEEKSAMENER

Når du er ferdig med de fem modulene i kurset, kan du gjøre en eller to "prøvebergenstester" som vi har laget. På den får du tilbakemelding fra en norsklærer med høy faglig kompetanse i norsk og masse kunnskap om Bergenstesten.

Du får vite resultatet ditt på hver delprøve og resultatet ditt sammenlagt, enten det er ikke bestått, bestått eller godt bestått. Læreren retter skriveoppgavene dine og gir deg kommentarer på dem, og du får vite nøyaktig hva du må jobbe videre med for å få det resultatet du ønsker.

Vi bruker lang tid på hver eksamen, så du får en skikkelig grundig tilbakemelding. 

1 prøveeksamen er inkludert i grunnpakken.
Du kan kjøpe 1 ekstra hvis du trenger det.

2 prøveeksamener er inkludert i kurspakkene "premium" og "premium dobbel".

NFI-BT - PRØVEEKSAMENER
NFI-BT DETTE FÅR DU I KURSET - Introvideo big

INTROVIDEOER FOR HVER MODUL

I begynnelsen av hver modul finner du en introduksjonsvideo hvor du får vite alt du trenger om oppgavene på Bergenstesten, og hva som skal til for å få bestått eller godt bestått.

Du får også tips til hvordan du kan jobbe med oppgavene i kurset og hvordan du kan forberede deg godt på delprøven.

OPPGAVESETT I PDF

Hver modul inneholder flere sett med oppgaver i PDF-format, som du kan printe ut og gjøre på papir. 

NFI-BT - Dette får du i kurset - oppgaver
NFI-BT - Dette får du i kurset - studenttekst

TEKSTER SKREVET AV ANDRE STUDENTER

Du kan lese andre studenters besvarelser av delprøve 3 og 5 (referat og skriftlig produksjon), og i tillegg kan du se en detaljert korrektur og vurdering av tekstene. Du får se eksempler på både ikke bestått, bestått og godt bestått - og hvorfor de har fått det resultatet.

LÆRERENS EKSEMPELTEKST

Se hvordan vi ville ha løst oppgaven! Alle oppgavene i modul 3 og 5 inneholder en besvarelse som vi har skrevet. 

I modul 3 finner du også lærerens stikkord til intervjuene.

NFI-BT - Dette får du i kurset - lærerens
NFI-BT DETTE FÅR DU I KURSET - digitalt

GJØR OPPGAVENE DIGITALT ELLER PÅ PAPIR

Du kan velge om du vil gjøre oppgavene digitalt på PC, eller om du vil printe ut PDF-filer og gjøre dem på papir, slik at du får en mer realistisk opplevelse av eksamen.

MANGE GODE TIPS OG NYTTIG INFORMASJON

I kursportalen finner du mye nyttig info, som transkripsjoner av intervjuene, tips om tekstbinding når du skriver ditt eget referat eller skriftlige produksjon, og vi viser deg hvordan du kan lage en god disposisjon før du begynner å skrive, og mye annet.

NFI-BT DETTE FÅR DU I KURSET - morsomme

EKSTRA MODUL: SKRIVETRENING (BONUS)

Denne bonusen inneholder:

 • Skriveoppgaver på ulike nivåer.

 • Skriveoppgaver til norskprøven og Bergenstesten.
 • Tips til hvordan du kan bli bedre til å skrive på norsk.
 • Guide til hvordan du kan lage en god disposisjon, slik at det blir lettere å skrive.
 • En sjekkliste du kan bruke når du korrektursjekker tekstene dine.
 • Ordforklaringer som er nyttige når du skal skrive en tekst på høyt nivå. Hva er forskjellen mellom en drøfting og en argumenterende tekst, for eksempel?
 • En guide til hvordan du kan skrive en god jobbsøknad på norsk.
 • Eksempler på CV og jobbsøknad + øvingsoppgaver!

... Og mer!

Denne bonusen er inkludert i alle kurspakkene.

NFI-SU - Salgsside Images - Skrivetrening

«Dette kurset er et lærerikt og unikt kurs som gir deltakerne masse kunnskap og samtidig øker deres motivasjon og mestringsfølelse.

Kurset er godt strukturert i 5 moduler, og det likner på den ekte Bergenstesten. Ingjerd forklarer tydelig hvordan oppgavene ser ut, og hva som skal til for å få bestått. Alle modulene er så omfattende at jeg har fått utrolig mye å lære og trene på.

Jeg har fått tett oppfølging fra Stian gjennom tilbakemeldinger, samt gjennom spørretime 1 gang i uka i løpet av et år. Tilbakemeldingene hans har kommet fort (etter noen få dager). Han forklarer godt om feilene, og gir tips til hvordan man kan skrive riktig. 

Takket være dette kurset og de dyktige lærerne Ingjerd og Stian klarte jeg å ta Bergenstesten, på første forsøk, etter kun 9 måneder.

Og ikke bare det. Nå føler jeg meg mer selvsikker når jeg snakker norsk, og har god grammatisk kontroll når jeg skriver. Dette kurset opplever jeg som et klokt valg og en god investering i meg selv. Anbefales på det sterkeste fordi alt er dekket med dette kurset. Ingen overraskelser på den ekte Bergenstesten! :)))

Hurra!

Tusen hjertelig takk, Ingjerd og Stian, for det fantastiske kurset. Dere er uten tvil mestere når det gjelder undervisning i norsk. :-))))))))»

- Dragana Nedeljkovic, tidligere kursdeltaker fra Serbia

Dragana Nedeljkovic testimonial
NFI-NO Stian Polaroid

Stian M. Landgaard har hovedansvaret for kurset.

I tillegg til å ha mye kunnskap om Bergenstesten og erfaring med å vurdere skriftlige oppgaver, har han stålkontroll på det norske språket. Stian er også forfatter og oversetter i tillegg til å være norsklærer.

Stian har laget de fleste oppgavene i kurset, og han er dessuten den som gir tilbakemeldinger på skriveoppgavene.

Stian er tilgjengelig via e-post og i kursgruppa og hvis du har spørsmål underveis i kurset.

Ingjerd New polaroid

Ingjerd Eriksen Hovde er grunnlegger av Norsk for innvandrere og har laget kurset i samarbeid med Stian.

I tillegg til forberedelseskurs til Bergenstesten, har Ingjerd holdt norskkurs på alle nivåer, skrivekurs og  forberedelseskurs til norskprøven.

Ingjerd er også tilgjengelig via e-post og i kursgruppa gjennom hele kursperioden.

1. NÅR STARTER KURSET?

Kurset kommer ikke til å ha ordinær kursstart, siden Bergenstesten ble lagt ned i 2022. 

Men det er fortsatt mulig for deg å melde deg på kurset hvis du ønsker å øve på nivå B2-C1. Send oss i så fall en e-post. :-)


2. HVOR ER KURSET?

Hele kurset er på internett. Du kan studere hvor og når du vil, bare du har en PC/Mac med tilgang til internett. Du får brukernavn og passord til kursportalen på e-post rett etter at du har meldt deg på.

 

3. HVA KOSTER DET?

Vi tilbyr tre ulike kurspakker til ulik pris. Du finner mer info om priser, eventuelle tilbud og hva kurspakkene inneholder flere steder på nettsiden. 

 

4. HVORDAN BETALER MAN FOR KURSET?

Du betaler med bankkort eller kredittkort når du melder deg på kurset.

Da blir betalingen registrert med en gang, du får kvittering på e-post med en gang, og du får tilgang til kursportalen med en gang.

 

5. KAN JEG DELBETALE?

Ja. Du kan dele opp betalingen i flere deler (måneder). Du finner flere alternativer for delbetaling på påmeldingssiden. Hvis ingen av de tilgjengelige alternativene passer for deg, kan du sende oss en e-post, så lager vi en egen avtale om delbetaling for deg.

 

6. KAN DERE SENDE FAKTURA?

Vi sender ikke faktura til privatpersoner.

Men hvis arbeidsgiveren din skal betale kurset for deg, kan vi sende faktura (uten delbetaling). 

 

7. HVA FÅR JEG I KURSET?

Modul 1-5 gir deg masse trening i hver delprøve.

I tillegg kan du stille spørsmål til oss lærere hver uke i ukens spørretime.

Deretter kan du også gjøre opptil to prøveeksamener som du kan levere inn og få tilbakemelding på.

1 prøveeksamen er inkludert i grunnpakken, og 1 kan kjøpes i tillegg hvis du trenger det.

2 prøveeksamener er inkludert i kurspakkene "premium" og "premium dobbel".

 

8. HVORDAN BRUKER JEG KURSET?

Modul 1-5 gjør du på egen hånd. Du velger selv når og hvor du vil studere, men du bør gjøre leksjonene i den rekkefølgen vi har satt opp. Du kan stille oss spørsmål når som helst. Vi svarer hver uke.

Viktig: Grunnpakken inkluderer ikke retting av tekster i modul 3 og 5. Hvis du ønsker tilbakemelding på alle skriveoppgaver, må du velge kurspakken "premium" eller "premium dobbel".

Prøveeksamenene gjør du når du vil, men de må leveres senest 12 måneder etter kjøp.

 

9. HVILKET NIVÅ MÅ JEG HA FØR JEG STARTER PÅ KURSET?

Kurset vårt er ment for dem som allerede har nivå B2, og som vil lære hvordan man løser oppgavene på Bergenstesten. Dette er ikke et vanlig norskkurs som hjelper deg fra nivå B1 til B2. Hvis du melder deg på bergenstestkurset vårt uten å være på B2 (eller nesten på nivå B2), vil du antagelig synes at oppgavene er altfor vanskelige, og du kan bli demotivert.

Hvis du har nivå B1 nå, anbefaler vi deg å ta vårt grammatikkurs Bli supergod i norsk grammatikk først. Med dette kurset kan du komme opp fra B1- til B2-nivå, som er nødvendig for å bestå Bergenstesten. Så kan du ta bergenstestkurset etterpå.

Vi har et tilbud dersom du vil kjøpe begge kursene samlet. Sjekk kurspakken "Premium dobbel" lenger opp på siden.

 

10. HVA SLAGS HJELP FÅR JEG AV LÆRERNE?

Vi har skriftlig spørretime på nett hver torsdag mellom 14 og 16. Du kan stille dine spørsmål på forhånd hvis du har annet å gjøre den tiden.

Du får skriftlige tilbakemeldinger med vurdering fra lærer på dine prøveeksamener.

Hvis du har kurspakken "premium" eller "premium dobbel", får du tillegg tilbakemeldinger fra lærer på dine referater og skriftlige produksjoner fra modul 3 og 5 i ett år.

 

11. HVORDAN FUNGERER SPØRRETIMENE?

Når du starter kurset, får du samtidig tilgang til en egen nettside hvor du kan skrive spørsmål til oss når du vil.

Og du kan spørre oss om hva du vil, enten det er spørsmål om oppgavene i kurset, om Bergenstesten, forklaringer til grammatikk, ord og uttrykk eller annet du lurer på. 

Vi svarer på torsdager, men du kan skrive dine spørsmål når som helst.

Du har tilgang på spørretimer hver uke i 1 år (grunnpakken og premium) eller 2 år (premium dobbel). 

12. HVORDAN FUNGERER PRØVEEKSAMENENE?

Når du er ferdig med de fem treningsmodulene, kan du gjøre en eller to "prøvebergenstester" som vi har laget. Det foregår slik:

 • Du gjennomfører din prøveeksamen hjemme på egen hånd og leverer inn din eksamensbesvarelse til læreren.
 • Læreren retter din eksamen og gir deg en grundig tilbakemelding via e-post (innen 3 uker etter at du leverte).
 • Du leser nøye tilbakemeldingen fra læreren, og jobber videre med det du trenger å øve på.

 

13. NÅR ER INNLEVERINGSFRISTENE FOR PRØVEEKSAMENENE?

Prøven(e) må leveres senest 12 måneder etter kjøp.

Du kan levere mye tidligere enn dette om du ønsker det.

  

14. HVA ER FORSKJELLEN PÅ DE 3 KURSPAKKENE?

Alle de tre kurspakkene inkluderer hele bergenstestkurset. 

Grunnpakken gir deg tilgang til spørretimer hver uke i 1 år og én prøveeksamen med tilbakemelding og vurdering fra lærer. Denne pakken inkluderer ikke tilbakemelding fra lærer på skriveoppgavene i modul 3 og 5. 

Kurspakken "Premium" gir deg tilgang til spørretimer hver uke i 1 år og to prøveeksamener med tilbakemelding. I tillegg får du tilbakemelding fra lærer på alle referater og skriftlige produksjoner du leverer inn til oss.

Kurspakken "Premium dobbel" inneholder det samme som kurspakken "Premium", men i tillegg får du hele kurset Bli supergod i norsk grammatikk med bonuser og spørretimer i 2 år.

 

15. HVA STÅR DET I TILBAKEMELDINGEN FRA LÆREREN?

I tilbakemeldingen på prøveeksamen får du vite resultatet ditt for hver delprøve og resultatet ditt sammenlagt. Du får begrunnelser for resultatene. Læreren retter skriveoppgavene dine (delprøve 3 og 5), skriver kommentarer og forklaringer til dem, vurderer tekstene dine ut fra Bergenstestens vurderingskriterier, og gir deg råd om hva du bør jobbe videre med for å få det resultatet du ønsker deg på den ekte Bergenstesten. Du får også fasit med forklaringer på delprøve 1, 2 og 4.

 

16. HVA SKJER OM JEG IKKE LEVERER INN MIN PRØVEEKSAMEN FØR FRISTEN?

Hvis du ikke leverer inn din prøveeksamen til læreren innen 12 måneder, mister du tilbakemeldingen fra lærer.

Det er veldig viktig at du setter av nok tid til å jobbe med kurset og prøveeksamenene når du melder deg på.

Men hvis du studerer jevnt og jobber godt med kurset uten å ta lange pauser, har du masse tid til å gjennomføre prøveeksamen også. 


17. HVOR LANG TID TAR DET Å GJØRE FERDIG KURSET?

Det varierer litt mellom modulene, men du bør regne med å bruke rundt 10-20 timer per modul og 5-7 timer per prøveeksamen.

I tillegg bør du sette av tid til å jobbe med språket ditt mellom hver prøveeksamen hvis det er nødvendig for at du skal bestå Bergenstesten. Hvor lang tid det tar, vil variere fra person til person og hvilket nivå du er på når du starter.

 

18. JEG HAR IKKE SÅ GOD RÅD ... ER DET VERDT DET?

Tenk på hva det koster for deg å ikke bestå Bergenstesten.

Selve eksamen er dyr, men et dårlig resultat vil koste mye mer hvis det for eksempel gjør at du ikke kan ta utdanning eller ikke får autorisasjon til å jobbe med faget ditt i Norge.

Hva er det verdt for deg å bestå testen? Og hva er det verdt for deg å bli tryggere i norsk?

 

19. HAR JEG ANGRERETT?

Jepp, du har 30 dagers garanti/angrerett. Det betyr at du kan ombestemme deg fram til 30 dager etter kursets startdato. Send i så fall en e-post til oss og si ifra om det (innen 30 dager).

 

20. HVOR LENGE HAR JEG TILGANG TIL KURSET?

Du har tilgang til kursmaterialet i minst 3 år.

Hvor lenge du får hjelp fra oss lærere, avhenger av hvilken kurspakke du velger.

 

21. JEG HAR ET ANNET SPØRSMÅL OM KURSET ... HVORDAN FÅR JEG SVAR?

Hvis du lurer på noe annet om kurset, kan du kontakte oss på denne e-postadressen: team@norskgrammatikk.no 

Vi svarer så snart vi kan. :-)

NFI- Ingjerd og Stian sammen 2019 uten logo.png