Bekreftelse: Du får IKKE flere e-poster om kurset Bli klar til Norskprøven (B1-B2)

Hei, 

Dette er en bekreftelse på at du IKKE får flere reklamemailer om det store kurset vårt som heter Bli klar til Norskprøven. Hvis du ombestemmer deg og vil ha e-post likevel om dette kurset, kan du sende oss en mail på team@norskgrammatikk.no 

Viktig: Du vil fortsatt få e-post om andre ting så lenge du står på e-postlista vår. 

NFI- Ingjerd og Stian sammen 2019 med logo on right side.png