DU ER AVMELDT / YOU ARE UNSUBSCRIBED

Du vil aldri få flere e-poster fra oss. Du vil ikke motta gratiskurs i grammatikk, tilbud om kurs eller gratis nyhetsbrev for innvandrere med lesetrening på norsk.

Hvis du meldte deg av ved en feil, kan du sende meg en e-post.

NFI- Ingjerd signature 2019 with NFI Logo.png